Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin V Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy

Facebook