Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin III Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy

Facebook