Regulamin Konferencji dostępny jest poniżej:

Regulamin IV Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy

Facebook