IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne” odbyła się 6 grudnia 2019 r., w ECOTECH-COMPLEX UMCS przy ul. Głębokiej 39 w Lublinie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób reprezentujących 15 jednostek naukowych w Polsce.
Konferencję otworzył wykład plenarny dr. hab. Tomasza Słomki (Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski) pt. Człowiek wobec państwa, państwo wobec człowieka. Kilka refleksji na podstawie aksjologii i zasad Konstytucji RP. Następnie wykład wygłosił Gość dr hab. Marek Kochan, prof. UH SWPS (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), który zaprezentował temat pt. Opowieść o przemocy a tożsamość ofiar.

 

Arrow
Arrow
Slider

 

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy dotyczące m.in. przemocy w szkole oraz rodzinie, a także cyberprzemocy. Konferencja przyczyniła się do aktualizacji wiedzy, integracji środowiska naukowego oraz promocji nauki.

Komitet Naukowy:
dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
dr hab. Marek Kochan, prof. UH SWPS, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr hab. Jacek Breczko, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
dr Dorota Chimicz, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
dr Ewa Grudziewska, Zakład Kulturowych Uwarunkowań Norm i Dewiacji Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
dr Agnieszka Lasota, Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
dr hab. Tomasz Słomka, Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski.

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Patronat Medialny:
• Magazyn Psychologiczny „Charaktery”,
• Portal Psychologiczny psychologia.net.pl,
• Dwumiesięcznik „Niebieska linia”,
• Portal moja psychologia.pl

Facebook