Nad przebiegiem obrad będzie czuwał Komitet Naukowy w składzie:

dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
dr hab. Marek Kochan, prof. UH SWPS
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS
Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr hab. Jacek Breczko
Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
dr Dorota Chimicz
Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
dr Ewa Grudziewska
Zakład Kulturowych Uwarunkowań Norm i Dewiacji Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
dr Agnieszka Lasota
Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Psychilogii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Grzegorz Skrobotowicz
Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr hab. Tomasz Słomka
Instytut Nauk Politycznych, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Warszawski
Facebook