6 grudnia 2018 roku w Centrum Analityczno-Programowym dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku ECOTECH-COMPLEX UMCS w Lublinie (ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin) odbyła się III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne”. W Konferencji wzięło udział ponad 19 osób z 10 różnych jednostek naukowych. W wydarzeniu uczestniczyli też przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej.

Konferencję otworzył wykład plenarny dr hab. Agnieszki Lewickiej-Zelent, prof. UMCS (Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) pt.: Sprawcy przemocy w izolacji penitencjarnej.

Kolejnym punktem Konferencji były wystąpienia prelegentów. Wśród prezentacji znalazły się tematy obejmujące m.in. agresji w szkole oraz rodzinie, przemowy wobec niepełnosprawnych i osób starszych. Wystąpienia dotyczyły prawnych, socjologicznych oraz psychicznych wymiarów przemocy. Przedstawiciele wielu dziedzin nauk społecznych podjęli próbę analizy zjawiska przemocy w społeczeństwie. Interdyscyplinarna dyskusja była owocem aktualizacji wiedzy, integracji środowiska naukowego oraz promocji nauki.

ArrowArrow
Slider

Komitet Naukowy:
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS, Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr Dorota Chimicz, Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Dr Ewa Grudziewska, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej,
Dr Anna Karłyk-Ćwik, Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu,
Dr Agnieszka Lasota, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
Dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Organizatorzy:
• Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:
• Marszałek Województwa Lubelskiego,
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
• Fundacja A.R.T.,
• Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Patronat Medialny:
• Magazyn Psychologiczny „Charaktery”,
• Portal Psychologiczny psychologia.net.pl,
• Dwumiesięcznik „Niebieska linia”.

Facebook