Druga edycja Konferencji Naukowej Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne odbyła się 6 grudnia 2017 r. w Lublinie.Podczas Konferencji mieliśmy okazję przysłuchać się licznym wystąpieniom osób na co dzień związanych ze zjawiskiem przemocy na wielu płaszczyznach. Przedstawiciele ośrodków naukowych oraz instytucji zajmujących się problemem przemocy, zaprezentowali ważne tematy dotykające społeczeństwa oraz możliwe działania mające na celu przeciwdziałanie oraz zmniejszenie rozmiarów zjawiska.

Gościem Honorowym Konferencji był dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN (Społeczna Akademii Nauk (SAN) w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Warszawie), który zaprezentował temat „Przemoc w rodzinach wobec osób starszych i niepełnosprawnych”.

Udane spotkanie, a także ważne tematy, aktualne problemy oraz potrzeba ciągłego zgłębiania wiedzy na temat przemocy to dobre przesłanki do organizacji kolejnej edycji Konferencji, na którą już dziś serdecznie zapraszamy.

Arrow
Arrow
Slider

 

Nad przebiegiem obrad czuwał Komitet Naukowy w składzie:

Prof. nadzw. dr hab. Irena Motow
Wydział Humanistyczny
Akademia Humianistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dr hab. Mieczysław Dudek, prof. SAN
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Dr hab. Daniel Kukla, prof. AJD
Wydział Pedagogiczny
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Dorota Chimicz
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Dr Anna Karłyk-Ćwik
Wydział Nauk Pedagogicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Dr Grzegorz Skrobotowicz
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

Patronat Honorowy nad przedsięwzięciem objął:
• Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Patronat Medialny nad przedsięwzięciem objęli:
• Charaktery – portal psychologiczny
• Dwumiesięcznik „Niebieska Linia”
• Park Psychologii

Facebook