III Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy
Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia?
Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne
Lublin, 6 grudnia 2018 r.
Harmonogram konferencji


• do udziału zapraszamy:
– naukowców, doktorantów i studentów
– ofiary przemocy i ich najbliższych
– pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej
– przedsiębiorców i prawników
• aktualna i ważna tematyka
• prace badawcze i przeglądowe
• wartościowe wykłady specjalne
• wystąpienia ustne
• publikacja rozdziału w monografii naukowej
(dotychczas opublikowane monografie dostępne są tutaj)
• profesjonalna obsługa i organizacja wydarzenia

➡ śledź nas na Facebooku ⬅
Szanowni Państwo!

Przemoc jest słowem, które kojarzy się nam z bólem, cierpieniem, krzywdą oraz agresją, manipulacją, przewagą… Z drugim człowiekiem. Okazją do pochylenia się nad problemem osób doświadczających przemocy jest Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne.

Celem Konferencji jest interdyscyplinarna analiza sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Wyeksponowanie działań o innowacyjnym charakterze w pracy z osobami pokrzywdzonymi ściśle koreluje ze wsparciem społecznym oraz szeroko pojmowaną integracją społeczną. Dlatego zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów życia społecznego i dziedzin naukowych do włączenia się w dyskusję na temat sposobów udzielania pomocy osobom doznającym przemocy. Zapraszamy do nas pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, administracji publicznej, przedsiębiorców, prawników, ojców, matki i dorosłe dzieci, sąsiadów, zachęcając do wymiany doświadczeń.

Z uwagi na szeroki zakres problemów związanych z przemocą nie stwarzamy ograniczeń związanych z sekcjami tematycznymi. O przemocy można bowiem mówić w różnych wymiarach – dotyczy ona osób ze wszystkich środowisk. Będziemy cenili innowacyjne podejście do problemu i dopiero na podstawie Państwa zgłoszeń utworzymy sekcje, w obrębie których będziemy poruszać ważne dla Was kwestie. Liczymy, że prowadzone debaty staną się przyczynkiem do dalszej współpracy na rzecz wsparcia osób doznających przemocy.

Skoro to człowiek człowiekowi zgotował taki los – to niech inny człowiek pomoże go odmienić. Dlatego w tak ważnych kwestiach nie może zabraknąć Państwa głosu – osoby doświadczającej przemocy, osoby, która z bezradności sama stosuje przemoc i jej świadków…


Gościem Honorowym Konferencji będzie:


Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. UMCS – Zakład Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Tytuł wystąpienia: Sprawcy przemocy w izolacji penitencjarnej

Patronat Honorowy

 
 


Patronat Medialny

 
 


Organizator

 
 
Facebook