V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy
Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia?
Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne
 

V Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy „Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia? Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne” odbyła się online 4 grudnia 2020 roku. W wydarzeniu wzięło udział ponad 25 osób reprezentujących różne jednostki naukowe z Polski.

Konferencję rozpoczęto od wystąpień Gości Honorowych: dr hab. Wioletty Jedleckiej prof. UWr, dr hab. Joanny Helios, dr hab. Aleksandry Skrabacz oraz dr hab. inż. Renaty Włodarczyk. Tematyka Konferencji obejmowała analizę sytuacji osób pokrzywdzonych w Polsce, z uwzględnieniem ich potrzeb oraz przysługujących im praw. Celem spotkania było stworzenie miejsca dla wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z szeroko pojętą przemocą wobec drugiego człowieka.

Komitet Naukowy:

 • dr hab. Jacek Breczko, Wydział Nauk o Zdrowiu, Studium Psychologii i Filozofii Człowieka, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • dr hab. Wioletta Jedlecka, prof. UWr, Katedra Teorii i Filozofii Prawa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Anna Karłyk-Ćwik, prof. DSW, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Pedagogicznych, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
 • dr hab. Aleksandra Skrabacz, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna
 • dr Dorota Chimicz, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr Ewa Grudziewska, Zakład Kulturowych Uwarunkowań Norm i Dewiacji Społecznych, Instytut Profilaktyki Społecznej i Pracy Socjalnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
 • dr Grzegorz Skrobotowicz, Katedra Postępowania Karnego, Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Organizatorzy:
– Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

Patronat Honorowy:

 • Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
 • Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk,
 • Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

Patronat Medialny:

 • TV Student,
 • Medinwestycje.pl,
 • Perspektywy.pl,
 • Moja socjologia.pl.

Jeśli chcesz na bieżąco otrzymać powiadomienie dotyczące organizowanej Konferencji, zostaw proszę swojego maila w formularzu poniżej.

Wczytywanie

IV Konferencja Naukowa Ofiary Przemocy
Osoba doświadczająca przemocy w świecie milczenia czy wsparcia?
Człowiek człowiekowi… Refleksje interdyscyplinarne. Abstrakty

Redakcja:
Magdalena Śliwa
Joanna Jędrzejewska
[link]


Organizator

Facebook